About Us

Share

Atul Johari – Khallas

Shalini Johari – Mrs Khallas

Abhay Johari – Bachia Ke Tau

Shivangi Johari – Artist

 

home-the-khallas-way  mr-khallas-urf-atul-johari  Poem-by-Mrs-Khallas  Poem-by-bachia-ke-tau Shivangi_Thumb

 

Home, Khallas, Mrs Khallas, Bachia Ke Tau

 

 

Share